Публікації

Зображення

Участь у роботі on-line засідання Регіонального методичного об’єднання викладачів математики закладів фахової передвищої освіти Південного регіону України

Зображення
     25 жовтня 2023 року голова циклової комісії викладачів фізико-математичних дисциплін, викладач математики Гришаніна Світлана взяла участь в онлайн-засіданні Регіонального методичного об’єднання викладачів математики закладів фахової передвищої освіти Південного регіону України на базі комунального закладу «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради».         У колі однодумців були обговорені питання про навчально-методичне забезпечення підготовки вчителя математики в умовах реформування освітньої галузі, про підготовку студентів до роботи в умовах Нової української школи. Учасники зустрічі обмінялися професійними надбаннями щодо особливостей застосування технічних та програмних засобів навчання при викладанні математики під час дистанційного навчання.         Дружня атмосфера засідання сприяла плідному спілкуванню, обміну думками і новими ідеями.

Підвищення кваліфікації. Викладач Гришаніна Світлана

Зображення
          Викладач математики Гришаніна Світлана у період із 16 жовтня 2023 р. до 20 жовтня 2023 р. на базі Центральноукраїнського державного університету імені В олодимира Винниченка пройшла підвищення кваліфікації педагогічних працівників (у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою) за напрямом «Розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових  методик, технологій)» зі спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика).         Програма курсів – актуальна, змістовна, корисна, сприя ла підвищенню професійних здібностей вчителів ма тематики.  С учасний виклад інформації спікерами курсів, пізнавальна атмосфера та набуття нових навичок   сприяли професійному  зростанню.           За час навчання опрацьовано такі освітні компоненти: 1. Інноваційні технології навчання математики. 2. Інтеграція у навчанні математики. 3. Інформаційно-комунікаційні технології: можливості використання в освітньому процесі. 4. Роль математичних задач у формуванні клю

Матеріали методичного об’єднання викладачів математичних дисциплін педагогічних фахових коледжів Південного регіону України

Зображення
                        У інформаційно-методичному віснику методичного об’єднання викладачів математичних дисциплін педагогічних фахових коледжів Південного регіону України за 2022-2023 навчальний рік надрукований сценарій позанавчального заходу з математики «Навіщо вчити математику», розроблений викладачем математики Гришаніною С.В.          Гришаніна С.В. поділилася з колегами   досвідом проведення позанавчальної роботи з математики під час предметно-методичної декади в коледжі. У даному сценарії розкрита роль математики в житті людини, показано зв’язок математики з різними сферами людської діяльності, розглянута користь від занять математикою.

Участь у роботі засідання Регіонального методичного об’єднання викладачів інформатичних дисциплін педагогічних фахових коледжів Південного регіону України

Зображення
     9 листопада 2022 року на базі Обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С.Макаренка» Полтавської обласної ради у дистанційному режимі було проведено засідання Регіонального методичного об’єднання викладачів інформатичних дисциплін Південного регіону України, в якому взяли участь викладачі інформатики Ципуринда Я.О., Кучеренко В.О.        Учасники засідання поділилися досвідом з використання ресурсів Інтернету під час проведення занять та розглянули онлайн інструменти учителя Нової української школи. Виступи колег були змістовними та корисними. Голова методичного об’єднання Лисенко Т.І., як завжди, науково та водночас доступно продемонструвала на власному прикладі методичні знахідки у роботі з Google Clasroom, розширено розкрила питання навчально-методичного забезпечення підготовки вчителів інформатики в умовах реформування освітньої галузі.      Учасники отримали можливість невимушено обмінюватися досвідом, думками, спостереженнями. Дяку

Участь у роботі засідання Регіонального методичного об’єднання викладачів математичних дисциплін педагогічних фахових коледжів Південного регіону України

Зображення
     26 жовтня 2022 року голова циклової комісії викладачів фізико-математичних дисциплін, викладач математики Гришаніна С.В. взяла участь в онлайн-засіданні Регіонального методичного об’єднання викладачів математичних дисциплін педагогічних фахових коледжів Південного регіону України, яке було організоване Обласним коледжем «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка».      Захід пройшов у формі круглого столу, де обговорювалися питання організації перевернутого навчання математики, підготовки студентів ІІ курсу до ДПА у формі ЗНО з математики.  Учасники поділилися досвідом щодо організації педагогічної практики здобувачів фахової передвищої освіти в умовах сьогодення, методичними напрацювання ми тощо.       Засідання пройшло в атмосфері співпраці та плідної взаємодії .

Підвищення кваліфікації членами комісії

Зображення
     З 14.02.2022 по 16.02.2022 року викладачі циклової комісії фізико-математичних дисциплін пройшли курси підвищення кваліфікації на базі КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» з питання «Інклюзивне навчання в закладах фахової передвищої освіти».     Викладачі прослухали змістовні лекції та взяли участь у тренінгових заняттях. В результаті проходження курсів слухачі оволоділи компетентностями щодо організації інклюзивного освітнього середовища із застосуванням Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків; особливостей психофізичного розвитку дитини з особливими освітніми потребами та орієнтації на потреби учня в освітньому процесі.     Викладачі успішно виконали тестові завдання за програмою курсів та отримали свідоцтва, що засвідчили підвищення кваліфікац ії.  

Форми та методи навчання щодо формування загальних компетентностей вчителів з початкової освіти. Викладач Гришаніна С.В.

Зображення
  Викладачі циклової комісії викладачів фізико-математичних дисциплін забезпечують підготовку майбутніх вчителів до роботи з молодшими школярами по формуванню всебічно розвиненої особистості учня, розкриваючи практичну й духовну значущість математики в навчанні, розвитку та вихованні молодших школярів згідно з Державним стандартом початкової освіти. Курс «Методика навчання математики» забезпечує теоретичну й практичну підготовку фахівців, які здатні здійснювати пізнавальну, цілісну, творчу діяльність учнів початкової школи згідно з Професійним стандартом «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти».          Метою математичної освітньої галузі є формування математичної та інших   ключових компетентностей; розвиток мислення, інтелекту, уваги, пам’яті, логіки,     інтуїції, здатності розпізнавати й моделювати процеси та ситуації з повсякденного життя, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів, а також    здатності робити усвідомлений вибір.      

Участь у онлайн-засіданні регіонального методичного об’єднання викладачів інформатичних дисциплін закладів фахової передвищої освіти Південного регіону України

Зображення
  26.11.2021 року викладачі інформатики Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені В.О. Сухомлинського взяли участь в   онлайн-засіданні регіонального методичного об’єднання викладачів  інформатичних дисциплін закладів фахової передвищої освіти  Південного регіону України   на базі Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка . Під час засідання було розглянуті такі питання: Аналіз виконання рішень попереднього засідання методичного об’єднання Навчально-методичне забезпечення підготовки вчителя інформатики в умовах реформування освітньої галузі Онлайн інструменти учителя Нової української школи  Аналіз результатів регіональної олімпіади з інформатики та організаційні питання щодо проведення олімпіади у 2021-2022 навчальному році Планування роботи методобۥєднання на  РМО  на 2022-2023 навчальний рік

Відкрите (показове) заняття з інформатики. Викладач Орденко І.М.

Зображення
     30.11.2021 р. викладач Орденко І.М. провела відкрите (показове) заняття з  інформатики  в 11 групі спеціальності 013 Початкова освіта на тему: " Технології опрацювання мультимедійних даних. Проектування та створення об'єктів мультимедіа. Практична робота № 8. «Опрацювання відеоданих»".  Протягом заняття викладач  ознайомила студентів з  поняттям технології опрацювання мультимедійних даних; роллю електронних медійних засобів в житті людини; ознайомила зі способами створення відеокліпів за допомогою онлайн-конструктора Canva, розглянула інтерфейс програми Canva, навчила створювати та редагувати навчальні відеоролики, сформувала навички роботи з розкадровкою та шкалою часу, удосконалила навички використання відеопереходів та відеоефектів, створення назв та титрів у відеоролику.  Формувала вміння спільної роботи студентів з документами засобами  сервісів  Google, платформи Canva,  працювати з  Google  Диском, сервісом «Хмара слів», Інтернет-мемами.  Заняття повністю врах

Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «ІННОВАЦІЙНІ ПРАКТИКИ НАУКОВОЇ ОСВІТИ»

Зображення
  МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: Обговорення проблем, перспектив і способів впровадження наукової освіти, популяризація її інноваційних практик. НАУКОВА ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ: Інновації в освіті наукового спрямування: міжнародний досвід та світові тенденції; Наукова освіта в Україні: розробка та впровадження інноваційних проєктів, програм, методик та технологій; STEM та STEAM-освіта: сучасні тенденції та перспективи; Музейна педагогіка як інноваційна педагогічна технологія; Інформаційно-освітній простір: застосування інноваційних цифрових технологій. УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ Представники системи Малої академії наук України, закладів позашкільної освіти як державної, так і недержавної форм власності; керівники і вчителі закладів загальної середньої освіти, особливо наукового спрямування; аспіранти, студенти, викладачі закладів вищої освіти педагогічного профілю; наукові співробітники установ Міністерства освіти та науки України, Національної академії наук України та галузевих академ

Участь у онлайн-засіданні регіонального методичного об’єднання викладачів математичних дисциплін закладів фахової передвищої освіти Південного регіону України

Зображення
  23 листопада 2021 року відбулося онлайн-засідання регіонального методичного об’єднання викладачів математичних дисциплін закладів фахової передвищої освіти Південного регіону України на базі Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка. Участь у засіданні взяла голова циклової комісії викладачів фізико-математичних дисциплін, викладач математики Гришаніна С.В.       Під час засідання виступили науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, автор підручників початкової школи «Математика» Наталія Листопад з питання «Навчання математиці в початковій школі – поєднання традицій та інновацій», учитель початкових класів ЗЗСО №8 м. Кременчук Сєліч І.О. з питання « Формування математичної компетентності у здобувачів освіти НУШ   сучасними методами   і засобами навчання». Під час круглого столу викладачі обмінялися власним досвідом роботи з організації практичної підготовки майбутніх учителів початкових класів з математики в умовах дистанційного навчання, підгото

Майстер-клас "Алгоритм заповнення блогів циклових комісій на сайті коледжу".

Зображення
  27 вересня та 05 жовтня 2021 року в Олександрійському педагогічному фаховому коледжі імені В.О. Сухомлинського було проведено майстер-клас «Алгоритм заповнення блогів циклових комісій на сайті коледжу» для викладачів коледжу. Провела майстер-клас викладач інформатики – Ірина Миколаївна Орденко. Метою  проведення майстер-класу був  аналіз функціонування блогів та  можливостей використання в навчальному процесі, а також практичного застосування. Ідея спілкування через блог вирішує багато проблем. Обмін інформацією та напрацюваннями, обговорення, можливість дати студентам дізнатися про викладачів, допомогти виразити себе – адже під час занять для цього не вистачає часу. І спілкуватися можна в комфортній домашній обстановці. Слухачі отримали детальну інструкцію як створити власний блог, використовуючи платформу Blogger, та виконувати його налаштування.