Публікації

Зображення

Форми та методи навчання щодо формування загальних компетентностей вчителів з початкової освіти. Викладач Гришаніна С.В.

Зображення
  Викладачі циклової комісії викладачів фізико-математичних дисциплін забезпечують підготовку майбутніх вчителів до роботи з молодшими школярами по формуванню всебічно розвиненої особистості учня, розкриваючи практичну й духовну значущість математики в навчанні, розвитку та вихованні молодших школярів згідно з Державним стандартом початкової освіти. Курс «Методика навчання математики» забезпечує теоретичну й практичну підготовку фахівців, які здатні здійснювати пізнавальну, цілісну, творчу діяльність учнів початкової школи згідно з Професійним стандартом «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти».          Метою математичної освітньої галузі є формування математичної та інших   ключових компетентностей; розвиток мислення, інтелекту, уваги, пам’яті, логіки,     інтуїції, здатності розпізнавати й моделювати процеси та ситуації з повсякденного життя, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів, а також    здатності робити усвідомлений вибір.      

Участь у онлайн-засіданні регіонального методичного об’єднання викладачів інформатичних дисциплін закладів фахової передвищої освіти Південного регіону України

Зображення
  26.11.2021 року викладачі інформатики Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені В.О. Сухомлинського взяли участь в   онлайн-засіданні регіонального методичного об’єднання викладачів  інформатичних дисциплін закладів фахової передвищої освіти  Південного регіону України   на базі Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка . Під час засідання було розглянуті такі питання: Аналіз виконання рішень попереднього засідання методичного об’єднання Навчально-методичне забезпечення підготовки вчителя інформатики в умовах реформування освітньої галузі Онлайн інструменти учителя Нової української школи  Аналіз результатів регіональної олімпіади з інформатики та організаційні питання щодо проведення олімпіади у 2021-2022 навчальному році Планування роботи методобۥєднання на  РМО  на 2022-2023 навчальний рік

Академічна доброчесність студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта (Орденко І.М.)

Зображення
Інформатизація суспільства, стрімкий розвиток технологій та вільний доступ до продуктів інтелектуальної власності полегшують процес використання та поширення інформації. Паралельно з цими позитивними явищами набувають усе більших обертів процеси недобросовісного запозичення, привласнення і використання чужих ідей здобувачами освіти. Академічна доброчесність  — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.   Дотримання академічної доброчесності  здобувачами освіти  передбачає : · самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей); ·  посилання на джерела інформації у разі викорис

Використання інформаційних технологій навчання. На допомогу студентам спеціальності 012 Дошкільна освіта. Скрайбінг – нова форма презентації інформації.

Зображення
        Сучасні діти є учасниками освітнього процесу, невід’ємним елементом якого є комп’ютерні технології та Інтернет. Педагог (вихователь) як організатор і керівник цього процесу повинен використовувати ІКТ як один із головних елементів навчання. Скрайбінг є новою формою презентації навчального матеріалу. Його використання  дає змогу зацікавити дітей, залучити їх до обговорення презентації, при цьому розвиває комунікативні навички, креативне мислення, творчий підхід і допомагає педагогу легко та нестандартно організувати діяльність та урізноманітнити заняття.       Популярність технології забезпечується завдяки тому, що людський мозок мислить образами, мова малюнка є універсальною мовою. Крім того, проглядати скрайб (зображення, що з’являється з-під пера, ручки, маркера) набагато цікавіше, ніж звичайне відео. Скрайбінг широко використовують у рекламі, маркетингу, бізнес-презентаціях і в освіті.      Головне в понятті скрайбінга – візуалізації інформації.      Завдання скрайб-презента

Відкрите (показове) заняття з інформатики. Викладач Орденко І.М.

Зображення
     30.11.2021 р. викладач Орденко І.М. провела відкрите (показове) заняття з  інформатики  в 11 групі спеціальності 013 Початкова освіта на тему: " Технології опрацювання мультимедійних даних. Проектування та створення об'єктів мультимедіа. Практична робота № 8. «Опрацювання відеоданих»".  Протягом заняття викладач  ознайомила студентів з  поняттям технології опрацювання мультимедійних даних; роллю електронних медійних засобів в житті людини; ознайомила зі способами створення відеокліпів за допомогою онлайн-конструктора Canva, розглянула інтерфейс програми Canva, навчила створювати та редагувати навчальні відеоролики, сформувала навички роботи з розкадровкою та шкалою часу, удосконалила навички використання відеопереходів та відеоефектів, створення назв та титрів у відеоролику.  Формувала вміння спільної роботи студентів з документами засобами  сервісів  Google, платформи Canva,  працювати з  Google  Диском, сервісом «Хмара слів», Інтернет-мемами.  Заняття повністю врах

Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «ІННОВАЦІЙНІ ПРАКТИКИ НАУКОВОЇ ОСВІТИ»

Зображення
  МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: Обговорення проблем, перспектив і способів впровадження наукової освіти, популяризація її інноваційних практик. НАУКОВА ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ: Інновації в освіті наукового спрямування: міжнародний досвід та світові тенденції; Наукова освіта в Україні: розробка та впровадження інноваційних проєктів, програм, методик та технологій; STEM та STEAM-освіта: сучасні тенденції та перспективи; Музейна педагогіка як інноваційна педагогічна технологія; Інформаційно-освітній простір: застосування інноваційних цифрових технологій. УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ Представники системи Малої академії наук України, закладів позашкільної освіти як державної, так і недержавної форм власності; керівники і вчителі закладів загальної середньої освіти, особливо наукового спрямування; аспіранти, студенти, викладачі закладів вищої освіти педагогічного профілю; наукові співробітники установ Міністерства освіти та науки України, Національної академії наук України та галузевих академ

Участь у онлайн-засіданні регіонального методичного об’єднання викладачів математичних дисциплін закладів фахової передвищої освіти Південного регіону України

Зображення
  23 листопада 2021 року відбулося онлайн-засідання регіонального методичного об’єднання викладачів математичних дисциплін закладів фахової передвищої освіти Південного регіону України на базі Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка. Участь у засіданні взяла голова циклової комісії викладачів фізико-математичних дисциплін, викладач математики Гришаніна С.В.       Під час засідання виступили науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, автор підручників початкової школи «Математика» Наталія Листопад з питання «Навчання математиці в початковій школі – поєднання традицій та інновацій», учитель початкових класів ЗЗСО №8 м. Кременчук Сєліч І.О. з питання « Формування математичної компетентності у здобувачів освіти НУШ   сучасними методами   і засобами навчання». Під час круглого столу викладачі обмінялися власним досвідом роботи з організації практичної підготовки майбутніх учителів початкових класів з математики в умовах дистанційного навчання, підгото

Майстер-клас "Алгоритм заповнення блогів циклових комісій на сайті коледжу".

Зображення
  27 вересня та 05 жовтня 2021 року в Олександрійському педагогічному фаховому коледжі імені В.О. Сухомлинського було проведено майстер-клас «Алгоритм заповнення блогів циклових комісій на сайті коледжу» для викладачів коледжу. Провела майстер-клас викладач інформатики – Ірина Миколаївна Орденко. Метою  проведення майстер-класу був  аналіз функціонування блогів та  можливостей використання в навчальному процесі, а також практичного застосування. Ідея спілкування через блог вирішує багато проблем. Обмін інформацією та напрацюваннями, обговорення, можливість дати студентам дізнатися про викладачів, допомогти виразити себе – адже під час занять для цього не вистачає часу. І спілкуватися можна в комфортній домашній обстановці. Слухачі отримали детальну інструкцію як створити власний блог, використовуючи платформу Blogger, та виконувати його налаштування.  

Участь викладачів інформатики в засіданні Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»

Зображення
25  листопада  2021 року відбулося засідання Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»   закладів фахової передвищої освіти на базі ВСП «Херсонський політехнічний фаховий коледж Державного університету «Одеська політехніка» в дистанційному режимі, платформа  Skype . Участь у засіданні взяли викладачі  інформатики Олександрійського педагогічного фаховому коледжу імені В.О.Сухомлинського - Орденко І.М., Ципуринда Я.О., Кучеренко В.О. Засідання проводилось з метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, встановлення взаємозв’язків між освітніми закладами, обміну досвідом. Учасники засідання обговорили питання щодо організації та проведення Всеукраїнської Олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки, Всеукраїнської олімпіади з    інженерної та комп’ютерної графіки. Учасники поділилися досвідом організації  дистанційного навчання в період карантину.