Публікації

Показано дописи з березень, 2024

Предметно-методична декада циклової комісії викладачів фізико-математичних дисциплін

Зображення
          Цикловою комісією викладачів фізико - математичних дисциплін з 18 . 0 3 .20 2 4 по 28 .0 3 .2024 р. було проведено предметно-методичну декаду. Під час проведення декади викладачами комісії були проведені різноманітні позакласні заходи, які сприяли підвищ енню інтелектуальн ого рівн я студент ів , розвитку їх пізнавальних інтересів до вивчення дисциплін фізико-математичного циклу.          18.03.2024 р. відбулося відкриття декади «МІФ» («Математика. Інформатика. Фізика»). У фойє   коледжу викладач Гришаніна С.В. оформила виставку «Крилаті вислови про математику, інформатику, фізику», яка  містила влучні вислови видатних і відомих осіб чи політичних діячів про точні науки.          19.03.2024 р. викладачі Ципуринда Я.О., Орденко І.М., Кучеренко В.О. провели олімпіаду з інформатики та методики навчання інформатики в початкових класах серед студентів І-го та ІІІ-го курсів.           20.03.2024 р. викладач Богун В.І. провів демонстрацію дослідів з фізики, що використовуються