Публікації

Показано дописи з лютий, 2022

Підвищення кваліфікації членами комісії

Зображення
     З 14.02.2022 по 16.02.2022 року викладачі циклової комісії фізико-математичних дисциплін пройшли курси підвищення кваліфікації на базі КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» з питання «Інклюзивне навчання в закладах фахової передвищої освіти».     Викладачі прослухали змістовні лекції та взяли участь у тренінгових заняттях. В результаті проходження курсів слухачі оволоділи компетентностями щодо організації інклюзивного освітнього середовища із застосуванням Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків; особливостей психофізичного розвитку дитини з особливими освітніми потребами та орієнтації на потреби учня в освітньому процесі.     Викладачі успішно виконали тестові завдання за програмою курсів та отримали свідоцтва, що засвідчили підвищення кваліфікац ії.  

Форми та методи навчання щодо формування загальних компетентностей вчителів з початкової освіти. Викладач Гришаніна С.В.

Зображення
  Викладачі циклової комісії викладачів фізико-математичних дисциплін забезпечують підготовку майбутніх вчителів до роботи з молодшими школярами по формуванню всебічно розвиненої особистості учня, розкриваючи практичну й духовну значущість математики в навчанні, розвитку та вихованні молодших школярів згідно з Державним стандартом початкової освіти. Курс «Методика навчання математики» забезпечує теоретичну й практичну підготовку фахівців, які здатні здійснювати пізнавальну, цілісну, творчу діяльність учнів початкової школи згідно з Професійним стандартом «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти».          Метою математичної освітньої галузі є формування математичної та інших   ключових компетентностей; розвиток мислення, інтелекту, уваги, пам’яті, логіки,     інтуїції, здатності розпізнавати й моделювати процеси та ситуації з повсякденного життя, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів, а також    здатності робити усвідомлений вибір.      

Участь у онлайн-засіданні регіонального методичного об’єднання викладачів інформатичних дисциплін закладів фахової передвищої освіти Південного регіону України

Зображення
  26.11.2021 року викладачі інформатики Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені В.О. Сухомлинського взяли участь в   онлайн-засіданні регіонального методичного об’єднання викладачів  інформатичних дисциплін закладів фахової передвищої освіти  Південного регіону України   на базі Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка . Під час засідання було розглянуті такі питання: Аналіз виконання рішень попереднього засідання методичного об’єднання Навчально-методичне забезпечення підготовки вчителя інформатики в умовах реформування освітньої галузі Онлайн інструменти учителя Нової української школи  Аналіз результатів регіональної олімпіади з інформатики та організаційні питання щодо проведення олімпіади у 2021-2022 навчальному році Планування роботи методобۥєднання на  РМО  на 2022-2023 навчальний рік

Відкрите (показове) заняття з інформатики. Викладач Орденко І.М.

Зображення
     30.11.2021 р. викладач Орденко І.М. провела відкрите (показове) заняття з  інформатики  в 11 групі спеціальності 013 Початкова освіта на тему: " Технології опрацювання мультимедійних даних. Проектування та створення об'єктів мультимедіа. Практична робота № 8. «Опрацювання відеоданих»".  Протягом заняття викладач  ознайомила студентів з  поняттям технології опрацювання мультимедійних даних; роллю електронних медійних засобів в житті людини; ознайомила зі способами створення відеокліпів за допомогою онлайн-конструктора Canva, розглянула інтерфейс програми Canva, навчила створювати та редагувати навчальні відеоролики, сформувала навички роботи з розкадровкою та шкалою часу, удосконалила навички використання відеопереходів та відеоефектів, створення назв та титрів у відеоролику.  Формувала вміння спільної роботи студентів з документами засобами  сервісів  Google, платформи Canva,  працювати з  Google  Диском, сервісом «Хмара слів», Інтернет-мемами.  Заняття повністю врах

Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «ІННОВАЦІЙНІ ПРАКТИКИ НАУКОВОЇ ОСВІТИ»

Зображення
  МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: Обговорення проблем, перспектив і способів впровадження наукової освіти, популяризація її інноваційних практик. НАУКОВА ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ: Інновації в освіті наукового спрямування: міжнародний досвід та світові тенденції; Наукова освіта в Україні: розробка та впровадження інноваційних проєктів, програм, методик та технологій; STEM та STEAM-освіта: сучасні тенденції та перспективи; Музейна педагогіка як інноваційна педагогічна технологія; Інформаційно-освітній простір: застосування інноваційних цифрових технологій. УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ Представники системи Малої академії наук України, закладів позашкільної освіти як державної, так і недержавної форм власності; керівники і вчителі закладів загальної середньої освіти, особливо наукового спрямування; аспіранти, студенти, викладачі закладів вищої освіти педагогічного профілю; наукові співробітники установ Міністерства освіти та науки України, Національної академії наук України та галузевих академ

Участь у онлайн-засіданні регіонального методичного об’єднання викладачів математичних дисциплін закладів фахової передвищої освіти Південного регіону України

Зображення
  23 листопада 2021 року відбулося онлайн-засідання регіонального методичного об’єднання викладачів математичних дисциплін закладів фахової передвищої освіти Південного регіону України на базі Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка. Участь у засіданні взяла голова циклової комісії викладачів фізико-математичних дисциплін, викладач математики Гришаніна С.В.       Під час засідання виступили науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, автор підручників початкової школи «Математика» Наталія Листопад з питання «Навчання математиці в початковій школі – поєднання традицій та інновацій», учитель початкових класів ЗЗСО №8 м. Кременчук Сєліч І.О. з питання « Формування математичної компетентності у здобувачів освіти НУШ   сучасними методами   і засобами навчання». Під час круглого столу викладачі обмінялися власним досвідом роботи з організації практичної підготовки майбутніх учителів початкових класів з математики в умовах дистанційного навчання, підгото

Майстер-клас "Алгоритм заповнення блогів циклових комісій на сайті коледжу".

Зображення
  27 вересня та 05 жовтня 2021 року в Олександрійському педагогічному фаховому коледжі імені В.О. Сухомлинського було проведено майстер-клас «Алгоритм заповнення блогів циклових комісій на сайті коледжу» для викладачів коледжу. Провела майстер-клас викладач інформатики – Ірина Миколаївна Орденко. Метою  проведення майстер-класу був  аналіз функціонування блогів та  можливостей використання в навчальному процесі, а також практичного застосування. Ідея спілкування через блог вирішує багато проблем. Обмін інформацією та напрацюваннями, обговорення, можливість дати студентам дізнатися про викладачів, допомогти виразити себе – адже під час занять для цього не вистачає часу. І спілкуватися можна в комфортній домашній обстановці. Слухачі отримали детальну інструкцію як створити власний блог, використовуючи платформу Blogger, та виконувати його налаштування.  

Участь викладачів інформатики в засіданні Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»

Зображення
25  листопада  2021 року відбулося засідання Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»   закладів фахової передвищої освіти на базі ВСП «Херсонський політехнічний фаховий коледж Державного університету «Одеська політехніка» в дистанційному режимі, платформа  Skype . Участь у засіданні взяли викладачі  інформатики Олександрійського педагогічного фаховому коледжу імені В.О.Сухомлинського - Орденко І.М., Ципуринда Я.О., Кучеренко В.О. Засідання проводилось з метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, встановлення взаємозв’язків між освітніми закладами, обміну досвідом. Учасники засідання обговорили питання щодо організації та проведення Всеукраїнської Олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки, Всеукраїнської олімпіади з    інженерної та комп’ютерної графіки. Учасники поділилися досвідом організації  дистанційного навчання в період карантину.

Відкрите (показове) онлайн-заняття з методики навчання інформатики. Викладач Орденко І.М.

Зображення
  2 7.10.2021 р. викладач Орденко І.М. провела відкрите (показове) заняття-онлайн з методики навчання інформатики додаткової спеціалізації "Вчитель інформатики початкової школи" в 31 групі спеціальності 013 Початкова освіта на тему: " Завдання для розвитку пам’яті, уваги, логіки молодших школярів на уроках інформатики. Створення інтерактивної вправи"  на платформі дистанційного навчання  Google   Classroom . Протягом заняття викладач  ознайомила студентів з основними класифікаціями завдань на розвиток пам’яті, уваги, логіки молодших школярів в онлайн -сервісі LearningApps, вікном онлайн-сервісу, інтерфейсом сервісу LearningApps та умовами реєстрації. Навчила створювати та зберігати різноманітні  мультимедійні дидактичні вправи.  Формувала вміння спільної роботи студентів з документами засобами  сервісів  Google , працювати з  Google  Диском, сервісом «Хмара слів». Орденко І.М. ефективно використовувала інтерактивну дошку, студенти в онлайн-режимі працювали в спільні

Вітаємо переможців олімпіади з інформатики серед закладів фахової передвищої освіти Південного регіону України

Зображення
Олімпіада з інформатики – це змагання студентів у творчому застосуванні  здобутих знань, умінь і навичок у галузі інформаційно-комунікаційних технологій з  точки зору професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів і  вихователів дошкільних закладів. Студентка 31 групи спеціальності 013 Початкова освіта Терещенко Олександра під керівництвом викладача інформатики Орденко І.М. підготувала проектну роботу « Розробка інформаційних коміксів в онлайн-конструкторі Сanva», захист якої відбувся на регіональній олімпіаді з інформатики 2021 року закладів фахової передвищої освіти Південного регіону України. За результатами проект посів ІІІ місце серед інших педагогічних коледжів.

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу «Педагогічний ОСКАР-2021»

Зображення
Для підтримки творчої діяльності педагогів, залучення широкого кола освітян до створення, вивчення та поширення сучасних інноваційних освітніх технологій і педагогічних практик щорічно «НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ» проводить конкурс професійної майстерності педагогічних працівників технікумів і коледжів «Педагогічний ОСКАР». У 2021 році на цей конкурс було представлено 1264 творчі роботи викладачів із 153 закладів фахової передвищої освіти. Приємно, що серед   учасників Всеукраїнського конкурсу «Педагогічний ОСКАР-2021» переможцями стали і наші викладачі. Зокрема, Орденко Ірина Миколаївна, яка зайняла 1 місце в номінації «Інновації у створенні й упровадженні сучасних методик, форм, прийомів викладання, навчально-методичного забезпечення, національного й професійного виховання студентської молоді в умовах викликів сьогодення. Вітаємо переможців та пишаємося вашими здобутками!

Відкрите (показове) заняття з математики. Викладач Гришаніна С.В.

Зображення
  15.03.2021 р. викладач Гришаніна С.В. провела відкрите (показове) заняття з математики (алгебра і початки аналізу та геометрія) в 11 групі спеціальності 013 Початкова освіта на тему: «Екстремуми функції».  Протягом заняття викладач формувала вміння й навички досліджувати функції на екстремуми, сприяла якісній підготовці студентів до складання ДПА з математики у формі ЗНО. Викладачем застосовано інтерактивні, діяльнісні методи навчання, використано сучасні дидактичні засоби, що сприяло формуванню математичної компетентності, активній пізнавальній діяльності та пробуджувало інтерес здобувачів освіти до вивчення математики.  Заняття проведено на високому науково-організаційному та методичному рівнях.

Позанавчальний захід з інформатики "Цей безпечний небезпечний Інтернет".

Зображення
15.03.2021 року в рамках початку предметно-методичної декади циклової комісії викладачів фізико-математичних дисциплін проведено позанавчальний захід з інформатики "Цей безпечний небезпечний Інтернет". Цікава гра сприяла розширенню та поглибленню знань студентів про безпечний Інтернет і небезпеки, які існують у ньому, шляхи їх подолання. Викладачі Ципуринда Я.О. та Кучеренко В.О. обговорили з присутніми важливі проблеми, які можуть виникати під час користування всесвітньою мережею, рекомендували чіткі та дієві механізми їх вирішення.