Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «ІННОВАЦІЙНІ ПРАКТИКИ НАУКОВОЇ ОСВІТИ»


 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:

Обговорення проблем, перспектив і способів впровадження наукової освіти, популяризація її інноваційних практик.

НАУКОВА ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

Інновації в освіті наукового спрямування: міжнародний досвід та світові тенденції;

Наукова освіта в Україні: розробка та впровадження інноваційних проєктів, програм, методик та технологій;

STEM та STEAM-освіта: сучасні тенденції та перспективи;

Музейна педагогіка як інноваційна педагогічна технологія;

Інформаційно-освітній простір: застосування інноваційних цифрових технологій.

УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Представники системи Малої академії наук України, закладів позашкільної освіти як державної, так і недержавної форм власності; керівники і вчителі закладів загальної середньої освіти, особливо наукового спрямування; аспіранти, студенти, викладачі закладів вищої освіти педагогічного профілю; наукові співробітники установ Міністерства освіти та науки України, Національної академії наук України та галузевих академій, зокрема, Національної академії педагогічних наук України; керівники та представники обласних і районних управлінь освіти, інститутів післядипломної освіти, консультанти центрів професійного розвитку педагогічних працівників; всі, кому цікава тематика заходу.

Викладач інформатики Орденко І.М. взяла участь в конференції з доповіддю на тему: "РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМІКСІВ В ОНЛАЙН-КОНСТРУКТОРІ CANVA"