Відкрите (показове) заняття з математики. Викладач Гришаніна С.В.

 15.03.2021 р. викладач Гришаніна С.В. провела відкрите (показове) заняття з математики (алгебра і початки аналізу та геометрія) в 11 групі спеціальності 013 Початкова освіта на тему: «Екстремуми функції». 

Протягом заняття викладач формувала вміння й навички досліджувати функції на екстремуми, сприяла якісній підготовці студентів до складання ДПА з математики у формі ЗНО. Викладачем застосовано інтерактивні, діяльнісні методи навчання, використано сучасні дидактичні засоби, що сприяло формуванню математичної компетентності, активній пізнавальній діяльності та пробуджувало інтерес здобувачів освіти до вивчення математики. 

Заняття проведено на високому науково-організаційному та методичному рівнях.