Відкрите (показове) заняття з інформатики. Викладач Орденко І.М.

   

 30.11.2021 р. викладач Орденко І.М. провела відкрите (показове) заняття з  інформатики  в 11 групі спеціальності 013 Початкова освіта на тему: "Технології опрацювання мультимедійних даних. Проектування та створення об'єктів мультимедіа. Практична робота № 8. «Опрацювання відеоданих»". Протягом заняття викладач ознайомила студентів з поняттям технології опрацювання мультимедійних даних; роллю електронних медійних засобів в житті людини; ознайомила зі способами створення відеокліпів за допомогою онлайн-конструктора Canva, розглянула інтерфейс програми Canva, навчила створювати та редагувати навчальні відеоролики, сформувала навички роботи з розкадровкою та шкалою часу, удосконалила навички використання відеопереходів та відеоефектів, створення назв та титрів у відеоролику. Формувала вміння спільної роботи студентів з документами засобами  сервісів Google, платформи Canva, працювати з Google Диском, сервісом «Хмара слів», Інтернет-мемами. Заняття повністю враховує новітні досягнення в інформатиці та відповідає такому загально дидактичному принципу як науковість.
    Виклад нового матеріалу відзначається логічністю, вмінням викладача виділити основне. Новий матеріал вивчається також у процесі самостійної роботи студентів. Викладач допомагає зробити правильні висновки, даючи навідні запитання. Для формування вмінь з даної теми, викладач організовує індивідуальну роботу студентів за комп’ютерами. Під час виконання практичних завдань викладач виступає у ролі консультанта, порадника. Завдання, запропоновані викладачем, пов’язані з життям та забезпечують формування в студентів вмінь та навичок потрібних в майбутній професії.
     Орденко І.М. ефективно використовувала інтерактивну дошку, студенти  працювали в спільній презентації. Викладач закладу продемонструвала колегам та студентам високий рівень професійної майстерності в проведенні заняття.