Реалізація студентоцентрованого підходу. Позанавчальний захід з математики "Швидко рахуємо в Рік математичної освіти в Україні". Викладач Гришаніна С.В.

 11.02.2021 р. викладач Гришаніна С.В. провела відкритий позанавчальний  захід з математики «Швидко рахуємо в Рік математичної освіти в Україні» для  студентів 21 групи спеціальності 013 Початкова освіта.

Метою заходу було формування обчислювальної культури студентів, розвиток пізнавального інтересу до вивчення математики, створення умов для підвищення мотивації здобувачів освіти з успішного оволодіння математичними знаннями й навичками, популяризації математичної освіти.

Під час заходу викладач ознайомила студентів зі стародавніми та сучасними прийомами швидких обчислень і на конкретних прикладах продемонструвала їх переваги в використанні. Захід вирізнявся інформативністю, чіткістю, логічною структурною побудовою, застосуванням цікавих видів і форм роботи. Усна пізнавальна інформація була проілюстрована  відеоматеріалами.

Атмосфера заходу показала жвавий інтерес студентів до вивчення математики через значну різноманітність за формою подання та змістом завдань.